Download

Milel ve Nihal Cilt / Volume 5  Sayı / Number 2

MAYIS-AĞUSTOS 2008

MAKALELER

9-41 

Hakan OLGUN Reformasyon ve İslâm Reformu Tasnifleri 

43-73 

Yasin AKTAY Reform, İctihad ve Tecdid Bağlamında İslam ve Hayat 

75-86 

Mehmet Hayri KIRBAŞOĞLU Tecdid’e “Evet”; Lakin Ortada Tecdid Edilecek Bir Din Kalırsa! 

87-101 

Şevket KOTAN Fazlur Rahman’ın İctihad Teorisi 

103-127 

Ramazan YAZÇĠÇEK Din, Tecdid ve Reform Kavramları Üzerine Mülahazalar 

129-145 

S. Parvez MANZOOR Tanrı’yı Terk Etmeden Tarihe Sahip Çıkmak: İslam, Sekülerizm ve Dünyevileşme Sorunu 

147-159 

Salime Leyla GÜRKAN Yahudi Geleneğinde Reform Anlayışları 

161-173 Ali YILMAZ Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Medreselerinde Geleneksel Yapı ve Islah Çalışmaları: Konya Örneği 

KİTAP TANITIMI VE TENKİTLER

175-181 

R. İhsan Eliaçık, İslam’ın Üç Çağı B. Schaebler, 

182-185 

L.Stenberg, Globalization and the Muslim World: 

185-188 

B. A. Roberson (ed.) Shaping the Current Islamic Reformation 

189-196 

R. Acar, Talking about God and Talking about Creation 

196-203 

Mehmet Bayraktar, Bir Hıristiyan Dogması: Teslis 

203-208 

Asiye Tığlı, Zerdüşt: Hayatı ve Öğretisi 

208-213

 Antony Flew, Yanılmışım Tanrı Varmış 

MİLEL VE NİHAL GELENEĞİNDEN 

215-222 Hakan OLGUN 

Osmanlı Protestan Reformunu Nasıl Algıladı?