Download

Milel ve Nihal Cilt / Volume 6  Sayı / Number 1

OCAK-NİSAN 2009

MAKALELER 

9-26

ŞinasiGÜNDÜZ Kutsal Hakkında Konuşmak: Dinsel Söylemde Mitos

27-53

CengizBATUK Mit, Tarih ve Gerçeklik Sorunu Üzerine Notlar

55-73

HasanAYIK Düşünceden Dile Felsefe ve Metafor

75-98

LatifTOKAT Dinin Sembolik Dili

99-111

BurhanettinTATAR Kur’an’da Kıssaların Temel Anlamları Üzerine Felsefi Notlar

113-136

ÖmerFaruk YAVUZ Kur’an’ın Temel Amaçlarının İfade Edilmesinde Bir Anlatım TekniğiOlarak “Kıssa”nın Rolü

137-163

AhmetYaşar OCAK İslâm’ın Temel İnançları Etrafında Oluşan “Mitolojik” Kültür: “İslâmMitolojisi”

165-193

DursunAli TÖKEL Kutsal Metinleri Anlamada Mitolojinin Rolü

195-219

MustafaARSLAN Söylem Mitos ve Tarih: Popüler Dini Literatürde Hz.Muhammed (sav)Tasavvuru-Muhammediye Örneği-

221-243

ZaferERGİNLİ Hayatı Sembollere Yüklemek: Bir Mesnevî Hikâyesinin Anlaşılma BiçimleriÜzerine

245-259

ŞevketTOPAL Lafız – Mana İlişkisi Bağlamında Fıkıh Dili ve Mitolojik Anlatı

261-287

AliOsman KURT İki Kral - İki Hikâye: Kral Saul ve Kral Davut -Tarih ve MitolojiIşığında Bir Okuma-

 

KİTAPTANITIMI VE TENKİTLER

 

289-293

ŞinasiGündüz, Anadolu’da Paganizm, Antik Dönemde Harran ve Urfa

294-297

AnneBaring & Jules Cashford, The Myth of The Goddess: Evolution of an Image,

298-301

 Salime Leyla Gürkan, Yahudilik,

302-303

C.Stephen Evans,,The Historical Christ and the Jesus of Faith: The IncarnationalNarrative as History,

 

MİLELVE NİHAL GELENEĞİNDEN

305-344

SalihSabri YAVUZ - ibrahim YENiÇAĞ Müslüman - Hıristiyan Polemiği Açısından Tahrif