Download

Milel ve Nihal Cilt / Volume 7  Sayı / Number 1

OCAK-NİSAN 2010

MAKALELER 

7-31 

Hakan OLGUN Rowan Williams’ın Şeriat Söylemi Bağlamında Anglikan Kilisesi’nin Teoloji Krizi 

33-59 

Ali Osman KURT Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala 

61-93 

İbrahim Hilmi KARSLI Kur’ân’da Yahudi Din Adamlığı -Yahudi Geleneğiyle Mukayeseli Bir Çalışma- 

95-136 

Canan SEYFELİ Osmanlı Devlet Salnamelerinde Hahambaşılık (1847-1918) 

137-161 

Süleyman TURAN Yeni Misyon Trendi: Kısa Süreli Misyonerlik 

163-185 

Emir KUŞÇU Gnostik Bilginin Varoluşçu Yorumu 

187-208 

Hammet ARSLAN Dinler Tarihi Araştırmalarında “Konulu Karşılaştırma” Yönteminin Kullanılması: Geoffrey Parrinder’in Çalışmalarından Bazı Örnekler 

209-240 

Ümit HOROZCU Tecrübî Araştırmalar Işığında Dindarlık ve Maneviyat ile Ruhsal ve Bedensel Sağlık Arasındaki İlişki 


KİTAP TANITIMI VE TENKİTLER 

241-247 

Sevinç Aslanova, Kutsal Sinod’tan Rus Ortodoks Kilisesi’ne 

248-250 

M. L. West, The Hymns of Zoroaster: A New Translation of the Most Ancient Sacred Texts 

251-255 

Bayram Ali Çetinkaya, İlkçağ Felsefesi Tarihi 

256-260 

Gürbüz Deniz, İnsan Hürriyetinin Metafizik Temelleri 


MİLEL VE NİHAL GELENEĞİNDEN

261-271 

Müderris Muhammed Ali Aynî İlim ile Din Arasındaki Çatışma