Download

Milel ve Nihal Cilt / Volume 8  Sayı / Number 1

OCAK-NİSAN 2011

MAKALELER  

7-19

Levent ÇAVUŞ

Vahye Dair

On Revelation

 

21-47

Recep KILIÇ

Vahiy: Mahiyeti, İmkânıve Doğrulanması Üzerine

On the Revelation:Its Nature, Possibility and Justification

 

49-69

Ramazan YILDIRIM

Halku’l-Kur’anMeselesinin Politik İstismarı Political

Exploitation of Khalqal-Qur’an Issue

 

71-118

Mehmet KUBAT

İslâm Düşüncesinde AklınVahiy Karşısındaki Konumu

The Position in theface of the Revelation of the Mind in Islamic Thought

 

119-142

Cemalettin ERDEMCİ

Kelâm İlminde Vahiy

Revelation in Kalam

 

143-166

İsmail TAŞPINAR

Yahudi Geleneğinde İlahîKelâm Tasavvuru: İskenderiyeli Philo ve Logos Doktrini

The Divine Word Conceptionin Judaic Tradition: Philo of Alexandria and the Doctrine of Logos

 

167-199

Emir KUŞCU & MahmutAYDIN

Hıristiyanlıkta VahiyAlgısı

Perceptions ofRevelation in Christian Thought

 

201-224

Muhammet TARAKÇI

Hıristiyanlıkta LogosDoktrini

The Doctrine of Logosin Christianity

 

225-250

Ali İhsan YİTİK &Hammet ARSLAN

Vedalar ve KaynağıÜzerine

On the Vedas andtheir Origin

 

KİTAP TANITIMI VE TENKİTLER 

251-254

İsmail Hakkı Bursevî, Kelimeler Arasındaki Farklar & Ebû Hilâl el-Askerî, Arap Dilinde ve Kur’an’da Farklar Sözlüğü,

 

255-260

Hadim Hüseyin İlâhîbahş, el-Kur'âniyyun,

 

260-267  

Papa Jean Paul II, Gerçeği Arayış: Akıl ve İman