Download

Milel ve Nihal Cilt / Volume 10  Sayı / Number 1

OCAK-NİSAN 2013

MAKALELER

7-39

Hakan OLGUN Modern İsrail’in Milli Kimlik Kaynağı

Olarak Josephus’un ‘Masada’ Anlatısı 


41-70

Mehmet KUBAT İslâmî Öğretide Kerâmet 


71-89

Yasin MERAL Orta Çağ Yahudi Dünyasında İslam Algısı 


91-129

Hammet ARSLAN Manu Kanunnamesi’nde Evlilik 


131-156

Ferhat AKDEMİR Clark H. Pinnock’un Felsefî Teolojisinde Geleneksel Cehennem İnancının Eleştirisi ve Yok-Etmeci 

Cehennem Anlayışının Savunusu 


157-186

Zekiye DEMİR Din Değiştirmede

Cinsiyet Rolü: Belçika Örneği 


187-210

Ömer BOZKURT İbn Seb‘în’in Vasiyeti: Vasiyyetu İbn Seb‘în li Eshâbihî 


KİTAP TANITIMI VE TENKİTLER

211-216 

Mehmet Sait Toprak, Talmud ve Hadis: Karşılaştırmalı Bir Araştırma

216-218

 Robert McClory, Power and the Papacy: The People and Politics Behind the Doctrine of Infallibility

219-223 

Christopher Dole, Healing Secular Life: Loss and Devotion in Modern Turkey


MİLEL VE NİHAL GELENEĞİNDEN

225-238

Süleyman Nazif’ten

Hz İsa’ya Açık Mektup Ahmet TÜRKAN