Download

Milel ve Nihal Cilt / Volume 10  Sayı / Number 2

MAYIS-AĞUSTOS 2013

MAKALELER

13-27 

Bekir Zakir ÇOBAN 

Doğu Kiliseleri ve Monofizitizm 


29-61 

Ahmet TÜRKAN 

Başlangıcından Günümüze Kudüs Latin Patrikliği 


63-94 

Şir Muhammed DUALI 

Rus Ortodoks Kilisesi’nin Siyasi Tarihi 


95-112 

Melki ÜREK 

Süryaniler’in Tarihi ve Sosyolojik Yapısı 


113-131 

Münir YILDIRIM 

Afrika’da Kadim Bir Kilise: Etiyopya Ortodoks Kilisesi 


133-172 

Ramazan ADIBELLİ 

Doğu Hıristiyanlarının 

Bugünkü Durumuna Genel Bir Bakış 


174-201 

Zafer DUYGU 

Zuknin Manastırı Süryani Kroniği (775) Özelinde 

İslam İdâresi Altındaki Hıristiyanlarda 

‘Din Değiştirme’ Meselesi 


KİTAP TANITIMI VE TENKİTLER

203-211 

Aziz Suryal Atiya, Doğu Hıristiyanlığı Tarihi 


211-218 

Gorgis David Malik, Süryanilerin Tarihi, İlk Hristiyanlıktan Kadim Doğu Süryani Müjdeci-Havari Kilisesi 


219-222 

Ahmet Türkan, Osmanlı Papalık İlişkileri 


223-225 

Dursun Ali Aykıt, Etiyopya Kilisesi


MİLEL VE NİHAL GELENEĞİNDEN

203-211 

Ahmet Türkan 

Anahtarını İki Müslüman Ailenin Koruduğu Kilise: Kıyamet Kilisesi