Download

Milel ve Nihal Cilt / Volume 11  Sayı / Number 2

TEMMUZ-ARALIK 2014

MAKALELER


7-34

Hakan OLGUN

Ugarit Metinleri Çerçevesinde

Baal Tapıcılığı ve İsrailoğulları’na Etkisi


35-60

Dursun Ali AYKIT

Falaşalar veya Etiyopya Yahudileri


61-81

Mehmet ALICI

Sühreverdî’nin İşrâk Düşüncesini İnşâda

Kadim Etimolojilerin Yeri


83-101

Yasin MERAL

Yahudi Kaynaklarında Ararat Dağları (Tekvin, 8:4)


103-138

Ahmet Erhan ŞEKERCİ

Ansiklopedist Bir Düşünür Olarak Roger Bacon


139-161

Hasan ÖZALP

Descartes Felsefesinde

Kozmolojik Argüman Soruşturması


163-182

Evindar YEŞİLBAŞ

Mardin’de Hamza-i Kebir

Türbesi Üzerine Yeni Değerlendirmeler


KİTAP TANITIMI ve TENKİTLER


183-186: Kemal Ataman, Ulus Olmanın Kutsal Temeli: Sivil Din

187-191: Malcolm C. Lyons, D. E. P. Jackson, Selahaddin: Kutsal Savaşın Politikaları

191-198: Cahiliye Araplarının Ulûhiyet Anlayışı, ed. M. Mahfuz Söylemez