Download

Milel ve Nihal Cilt / Volume 2  Sayı / Number 1

ARALIK 2004

MAKALELER 

5-11 

Eski Harran’da Sihir ve Büyü Ritüeli Olarak Kurban Şinasi GÜNDÜZ

 13-34 

Islam and Islamic Myticism in Relation to Buddhism Cafer Sadık YARAN 

35-74 

Uluslararası Dinler Tarihi Cemiyeti (IAHR)’nin Dinler Tarihi Metodolojisine Kurumsal Katkısı Mustafa ALICI 

75-114 

Bilgi Değeri Açısından Cefr ve Ebdced -Harfler ve Rakamlar Metafiziği- Ramazan YAZÇİÇEK 

115-144 

Protestan Ahlakiliği Sorunu ve Philip Melanchthon Hakan OLGUN 


KİTAP TANITIMI VE TENKİTLER 

145-151 

Paul Ricoeur ve Kutsalı Resmetmek Cengiz BATUK 

152-153 

Must Christianity Be Violent? Hakan Olgun 

154-156 

Law, Life, and the Living God Hakan Olgun 

157-159 

Geleneksel ve Modern Bakış Açılarıyla Pavlus Süleyman Turan 

158-162

Terror in the Mind of God Hakan Olgun 

163-165 

Islam, Fundamentalism, and the Betrayal of Tradition Hakan Olgun 


MİLEL VE NİHAL GELENEĞİNDEN 

167-180

Ahmed Midhat Efenedi ve Tarih-i Edyan Cengiz BATUK