Download

Milel ve Nihal Cilt / Volume 12  Sayı / Number 1

OCAK-HAZİRAN 2015

MAKALELER

 

9-34

İsmailHakkı ATÇEKEN

Endülüs Fâtihlerinden Mûsâ b. Nusayr’ın Akibeti

 

35-54

CumhurErsin ADIGÜZEL

Endülüslü Bir Muhaddisin İlim Dünyası:

İbn Hayr el-İşbîlî ve Fehrese’si

 

55-80

TuğbaÖZTÜRK

Toledo Koleksiyonu: Sebepleri ve Sonuçlarıyla

İlk Oryantalist Çalışmalar

 

81-106

NizamettinPARLAK

Endülüs’te Toplumsal Kutuplaşmanın

Sebepleri ve Kültürel Sonuçları

 

107-126

FeridunBİLGİN

Bahçıvan Devletin Ayrık Otları:

Moriskolar -Son Savunma-

 

127-146

MehmetMahfuz SÖYLEMEZ

Mahfuzât: Müslümanların Şehit Coğrafyası Endülüs

 

KİTAP TANITIMI VE TENKİTLER

 

147-151: Washington Irwing, Elhamrâ: Endülüs’ünYaşayan Efsanesi

151-156: Roger Garaudy, Endülüs’te İslam: Düşüncenin BaşkentiKurtuba