Download

Milel ve Nihal Cilt / Volume 2  Sayı / Number 2

HAZİRAN 2005

MAKALELER 

5-18 

Gerçek ile Kurgu Arasında “Öteki” Burhanettin TATAR 

19-64 

Batıda Dinî Metinlerin Eleştirel Tefsiri ve Kur'an Çalışmalarına Yansıması Necmettin GÖKKIR 

65-79 

Dinî Tecrübenin Dışa Vurum Problemi Ahmet ALBAYRAK 

81-110 

Mutfakta Pişir Mutfakta Ye: Çağdaş Dinler Tarihi Metodolojisinde Feminist Yaklaşım Mustafa ALICI 

111-123

Antik Urfa'da Sin Kültü Kürşad DEMİRCİ 

125-156

Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslimlerin İdari Yapısı: Ermeniler Örneği Canan SEYFELİ 


KİTAP TANITIMI VE TENKİTLER 

157-162 

The Study of Hinduism & The Fundamentals of Extremism: The Christian Right in America Hakan Olgun 


MİLEL VE NİHAL GELENEĞİNDEN 

163-189

Hz. Peygamber’in Tevrat’ta Müjdelenmesi Ahmed Midhat Efendi sad. Süleyman Turan