Download

Milel ve Nihal Cilt / Volume 3  Sayı / Number 1-2

ARALIK 2005- HAZİRAN 2006

MAKALELER 

7-37 

Yahuda İskaryot Bir Hain mi? Yoksa Bir Kahraman mı? Yahuda İncili Üzerine Bir Yorum Mahmut AYDIN 

39-68 

Kur'an'daki Kutsal Mekân, Zaman ve Eşya Kavramlarının Sembolik Değeri Ömer Faruk YAVUZ 

Farklılık ve Çokkültürlülük Siyasetleri Üstüne Bir Deneme Mustafa Kemal ŞAN 69-117 

119-135 

Collective Conscious: A New Consideration Between Culture, Psyche, and Religion Mehmet ATALAY 

137-160 

Misyonerlik Perspektifinden 20 ve 21. Yüzyıllarda Dünya Dinleri ve Mensupları Cengiz BATUK & Süleyman TURAN 

161-173

State of the Albanian Autocephalous Orthodox Church after 1990 Qani NESIMI 


KİTAP TANITIMI VE TENKİTLER 

175-190

Bir İstismarın Anatomisi Davut Aydüz'ün Tarih Boyunca Dinler Arası Diyalog Kitabı Üzerine Eleştirel Bir Analiz Mahmut Aydın 

191-196 

İsa Mesih’in Misyonu ile Dinler Tarihi Arasında Sıkışan Bir Asırlık Ömür: Geoffrey Parrinder’in Ardından Mustafa Alıcı 

199-204 

Islam in a Globalizing World, Thomas W. Simons, Jr Yakup Çoştu 197-198 Warranted Christian Belief, Alvin Plantinga Ferhat Akdemir 

205-210 

The Case for Islamo-Christian Civilization, Richard W. Bulliet Hakan Olgun 

213-218

Who is Jesus?, Leander E. Keck Cengiz Batuk 211-212 Kısa Yazılar ve Sempozyum Notları Harranlı Çocukların Mahzun Bakışları Altında Yapılan Bir Sempozyum Cengiz Batuk 


MİLEL VE NİHAL GELENEĞİNDEN 

219-250

Müslümanlar Tarafından Hıristiyanlara Yöneltilen Yetmiş İki Dakik ve Çetin Soru Harputlu İshak Hoca sad. Mehmet Alıcı