Download

Milel ve Nihal Cilt / Volume 4  Sayı / Number 2

MAYIS-AĞUSTOS 2007

MAKALELER

11-28 

Oryantalizm - Sömürgecilik İlişkisi: Batılı Fatihlerin Kılıcından Alaaddin’in Lambasına Uzanan “Aşk”ın Bitmeyen Kanlı Serüveni Hakan MERTCAN 

29-47 

Gelenek Üzerine Bir Okuma Denemesi “Geçmişle Gelecek Arasında Gelenek Sıtkı KARADENİZ 

49-102

Dini Çoğulculuk Hangi Açıdan Mümkündür? Latif TOKAT 

103-137 

 Antropolojik Bir Kategori Olarak Dinin İnşası Talal ASAD 

139-161 

Hollywood Filmlerindeki Apokaliptik Temalar: Sinema, Popüler Kültür ve Din Muhammed Veysel BİLİCİ 


KİTAP TANITIMI VE TENKİTLER 

163-171 

Dinler Tarihini Popülerleştirmek: Yaşayan Dünya Dinleri Adlı Çalışma Üzerine Bir Kaç Söz / Mustafa Alıcı 

172-174 

Reuven Firestone, Children of Abraham: An Introduction to Judaism for Muslims / Salime Leyla Gürkan 

175-178 

Emir Kuşçu, Mitoloji ve Varoluş/ Cengiz Batuk 


MİLEL VE NİHAL GELENEĞİNDEN 

179-196

Karâfî ve Reddiyesi “Kitâbu’l Ecvibeti’l Fâhira ‘Ani’l-Es’ileti’l-Fâcira Haz. & Çev.: Süleyman Turan