Download

Milel ve Nihal Cilt / Volume 5  Sayı / Number 1

OCAK-NİSAN 2008

MAKALELER 

9-36 

Ömer Mahir ALPER Şehristânî‟nin Felsefeye ve Filozoflara Bakışı: Felsefe Tarihinden Felsefî Hesaplaşmaya 

37-61 

İsmail TAŞPINAR Şehristanî‟nin El-Milel ve‟n-Nihal Adlı Eserinde Dinler Tarihine Dair Kullandığı Metodlar 

63-91 

Fehrullah TERKAN İblîs‟in „Kötülük Problemi‟ne Dair Felsefî Argümanları ve Şehristânî‟nin “Bilinemezcilik” Teodisesi 

93-140 

Toby MAYER Şehristânî‟ye Göre Kur‟ân‟ın Sırları: Bir Ön Değerlendirme 

141-155 

Mehmet DALKILIÇ Abdülkerim eş-Şehristânî‟nin İslam Mezheplerini Tasnif Metodu 

157-187 

Cengiz BATUK Tanrı‟nın Asi Çocukları: Zalimlik ve Mazlumluk Arasında Şiddet Sarmalındaki Yahudiler 


KİTAP TANITIMI VE TENKİTLER 

189-192 

W. Madelung & T. Mayer , Struggling with the Philosopher, A Refutation of Avicenna‟s Metaphysics 

192-199 

James L. COX, A Guide to the Phenomenology of Religion 199-209 Louay Fatoohi, The Mystery of the Historical Jesus 


MİLEL VE NİHAL GELENEĞİNDEN 

211-227 

M.A. ŞEHRİSTÂNÎ, Zorunlu Varlığın Bilgisi ve Tümel ve Tikel ile İlişkisi