TEMMUZ/JULY - ARALIK/DECEMBER '19
Current Issue
Archives
Contact us: dergi@milelvenihal.org

Güz 18 Seminerleri

HİKAV Milel ve Nihal Eğitim-Seminer Programı

08 Ekim 2018- 30 Aralık 2018

Arapça Destek Kursları

Pratik Arapça / Esma Mısri /

Günlük yaşamda Arapçanın kullanımına yönelik bu kurs bir konuşma dili olarak Arapçanın öğretilmesini amaçlamaktadır. Bayan katılımcılara açıktır.

Pratik Arapça / Ahmet Buveydani /

Günlük yaşamda Arapçanın kullanımına yönelik bu kurs bir konuşma dili olarak Arapçanın öğretilmesini amaçlamaktadır. Erkek katılımcılara açıktır.

Seminerler

Arap medyasında gündem / Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez /

Bu seminer programı, Arap medyasında yayımlanan güncel makale ve yorumlar üzerinden medya Arapçasına yönelik metin okumayı ve okunan metinler üzerinden analizler yapmayı amaçlamaktadır. Tüm katılımcılara açıktır.

İbn Abbas tefsiri / Doç. Dr. Şevket Kotan /

Tenviru’l-mikyas min tefsiri’l-ibn Abbas üzerinden yapılan tefsir dersleridir. Belirli sureler esas alınarak metin okumaları ve analizleri yapılacak olan bu program tüm katılımcılara açıktır.

Hadis metin okumaları / Ahmet Dindaroğlu /

Sahihi Buhari üzerinden Arapça hadis metin okumalarını ve okunan hadislerin analizini içeren bu program tüm katılımcılara açıktır.

Modern paradigmalar ve İslam / Dr. Veysel Bilici /

Modernite, liberalizm, ulus-devlet, kapitalizm, sekülerizm, küreselleşme ve benzeri günümüz paradigmalarının özellikle İslam dünyasına yönelik etkileri ve bunlar karşısında Müslüman kimliğin takınması gereken rolü analiz edecek bu seminer programı tüm katılımcılara açıktır.

Karşılaştırmalı dinler / Prof. Dr. Şinasi Gündüz /

Tanrı, din, kutsal, ahiret, risalet, evren, insan, kurtuluş ve benzeri kavramlar üzerinden İslam ile diğer evrensel dünya dinleri arasında bir karşılaştırma yapacak olan bu seminer programı erkek katılımcılara açıktır.

Ney dersleri / Eren Köksal /

Ney üflemeye meraklı olanlara yönelik başlangıç seviyesi Ney dersleri sınırlı sayıda ilgiye açıktır.


Sohbetler

Kur’an kavramları / Neriman Aslan /

Kur’an’da yer alan kavramlar üzerinden İslam’ı nasıl anlamamız ve yaşamamız gerektiğini tartışmayı amaçlayan bu sohbet programı bayan katılımcılara açıktır

Çarşamba sohbetleri /Prof. Dr. Şinasi Gündüz - Mehmet Kaya /

Her Çarşamba öğle arası (12:15-13:30 arası) vakıf merkezinde sohbet

İslami değerler ve kavramlar / Levent Çavuş /

Belirli makaleler üzerinden İslami değerlerimiz ve kavramlarımız üzerine algıları ele alıp bunları tahlil etmeyi amaçlayan bu sohbet programı erkek katılımcılara açıktır


Not: 

•Pratik Arapça seminerleri ile Ney dersleri başvuruda bulunanlar arasından sınırlı sayıda katılımcıya açıktır. 

•Eğitim-seminer programları toplan 12 hafta sürecektir. Seminerlerin gün ve saatleri 01 Ekim 2018 tarihinde katılımcılara ilan edilecektir.

•Eğitim-Seminer programlarına katılım ücretsizdir.

•Eğitim-seminer programlarına başvurular online olarak (www.hikav.org ya da www.milelvenihal.org) ya da vakıf merkezinde şahsen yapılabilir.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ