OCAK - HAZİRAN / JANUARY - JUNE 2020
Current Issue
Archives
Contact us: dergi@milelvenihal.org

Genel Kurul Çağrısı

MiLEL VE NİHAL EĞiTiM, KÜLTÜR VE DÜŞÜNCE PLATFORMU DERNEĞİ'NDEN


DUYURU


Tarih: 25 02.2019

Sayı : 2019/1


Değerli üyemiz;

Milel ve Nihal Eğitim, Kültür ve Düşünce Platformu Derneği yönetim kurulunun 23.02.2019

tarih ve 2019/1 sayılı kararı uyarınca Milel ve Nihal Eğitim, Kültür ve Düşünce Platformu Derneği’nin

Beşinci Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Mart 2019 Cumartesi günü saat 13.30'da Fevzipaşa Caddesi,

Şehit Mehmet Sarper Alus Sokak. No:4, Kat:3, Fatih-İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle

yapılacaktır. Salt çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 23 Mart 2019 tarihinde saat

13:30’da aynı adreste ve aynı gündemle yapılacaktır. Toplantıya Milel ve Nihal Eğitim, Kültür ve

Düşünce Platformu Derneği'nin tüm üyelerinin katılımı hususunda gereğini rica ederim.


Prof. Dr. Şinasi Gündüz

Milel ve Nihal Eğitim,

Kültür ve Düşünce Platformu Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı


GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve yoklama,

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi ve zabıtları imzalama yetkisinin verilmesi,

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası,

4. Bir önceki döneme ait bütçenin okunması ve ibrası,

5. 2019-2020-2021 yılları tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,

6. Yeni Yönetim Kurulu'nun asil ve yedek üyelerinin seçimi.

7. Yeni Denetim Kurulu'nun asil ve yedek üyelerinin seçimi,

8. Temenni ve görüşler,

10. Kapanış