OCAK - HAZİRAN / JANUARY - JUNE 2020
Current Issue
Archives
Contact us: dergi@milelvenihal.org
Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi / Milel ve Nihal: Journal for Studies of Belief, Culture and Mythology

Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi 2003 yılında yayınlanmaya başlamış olup matbu ve elektronik versiyonda yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

ISSN: 1304-5482

e-ISSN: 2564-6478

Periyot: Yılda 2 Sayı (Ocak-Haziran, Temmuz-Aralık)

Başlangıç: 2003

Yayın dili: Türkçe ve İngilizce

Yayın kapsamı: Makale, kitap değerlendirmesi, sempozyum değerlendirmesi

Yayıncı: Milel ve Nihal Eğitim Kültür ve Düşünce Platformu Derneği: Fevzipaşa Cad. Şehit Mehmet Sarper Alus Sokak, No:4/5, Kat:3, Fatih-İstanbul

Baskı: Ladin Ofset

Makale kabul tarihleri Ocak-Haziran sayısı için 1 Ocak - 30 Nisan; Temmuz-Aralık sayısı için 1 Temmuz - 30 Ekim

Sahibi / Owner: Milel ve Nihal Eğitim, Kültür ve Düşünce Platformu Derneği adına Hakan Olgun

Yazı İşleri Sorumlusu / Legal Representative: Yasin Aktay

Editör Kurulu / Editorial Board

Editör: Şinasi Gündüz (Prof.Dr., İstanbul Üniversitesi)

Editör Yardımcısı: Hakan Olgun (Prof.Dr., İstanbul Üniversitesi)

Editör Yardımcısı: Cengiz Batuk (Prof.Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Mahmut Aydın (Prof.Dr., Samsun Üniversitesi)

M.Mahfuz Söylemez (Prof.Dr., İstanbul Üniversitesi)

Burhanettin Tatar (Prof.Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Mehmet Alıcı (Doç.Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi)

Danışma Kurulu /Advisary Board

Baki Adam (Prof. Dr., Ankara Üniversitesi); Mohd. Mumtaz Ali (Prof. International Islamic University of Malezya); Kemal Ataman (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi); Mehmet Akif Aydın (Prof. Dr., Medipol Üniversitesi); Dursun Ali Aykıt (Prof. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi); Yılmaz Can (Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi); Ahmet Çakır (Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi); Mehmet Çelik (Prof. Dr., Anka Teknoloji Üniversitesi); Waleck S. Dalpour (Prof. Dr., University of Maine at Farmington); İsmail Engin (Dr., Berlin); Cemalettin Erdemci (Prof. Dr., Siirt Üniversitesi); Richard Foltz, (Prof., Concordia University); Erman Gören (Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi); Tahsin Görgün (Prof. Dr., 29 Mayıs Üniversitesi); Ahmet Güç (Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi); Recep Gün (Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi); Ö. Faruk Harman (Prof. Dr., İbn Haldun Üniversitesi); Erica C.D. Hunter (Dr., Cambridge University); Mehmet Katar (Prof. Dr., Ankara Üniversitesi); Mahmut Kaya (Prof. Dr., İstanbul); Sadık Kılıç (Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi); Şevket Kotan (Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi); Ali Osman Kurt (Prof. Dr., Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi); İlhan Kutluer (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi); George F. McLean (Prof. Dr., Catholic University, Washington DC); Yasin Meral (Doç. Dr., Ankara Üniversitesi); Ahmet Yaşar Ocak (Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi); Jon Oplinger (Prof. University of Maine at Farmington); Ömer Özsoy (Prof. Dr., Frankfurt Gothe Universität); Roselie Helena de Souza Pereira (Mestre em FilofiaUSP; Unicamp, Brasil); Ekrem Sarıkçıoğlu (Prof. Dr., Isparta); Hüseyin Sarıoğlu (Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi); Bobby S. Sayyid (Dr., Leeds University); İsmail Taşpınar (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi); Martin Whittingham (Dr., Oxford University); Hüseyin Yılmaz (Prof. Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi); Ali İhsan Yitik (Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi)

Derginin Amacı / Aim

Merkezinde dinler tarihi disiplinine ait çalışmalar olmakla birlikte din araştırmalarına dair bütün çalışmaları değerlendirerek bu alanda yeni bir perspektif ve bilgi üretimi ile akademik müktesebi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu yönüyle dergi sadece dinlerin tarihsel yönlerini değil dine dair bütün sosyal bilim araştırmaları bağlamında dini çalışmaları konu edinen özgün bir akademik yaklaşımın ortaya çıkarılmasını hedeflemektedir.

Derginin Kapsamı / Scope

Din kavramının merkeze alındığı ve sosyal bilimsel yaklaşımlara bağlı olarak akademik metot ve prosedür içinde işlendiği araştırma konuları derginin kapsamı dahlinde değerlendirilmektedir.

Dergi Arşivi | Yayın İlkeleri