OCAK - HAZİRAN / JANUARY - JUNE 2020
Current Issue
Archives
Contact us: dergi@milelvenihal.org
Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi

ISSN: 1304-5482

e-ISSN: 2564-6478

PERİYOT: Yılda 2 Sayı

BAŞLANGIÇ: 2003

YAYINCI: Milel ve Nihal Eğitim Kültür ve Düşünce Platformu Derneği

Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi 2003 yılında yayınlanmaya başlamış olup matbu ve elektronik versiyonda yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

DERGİNİN AMACI

Merkezinde dinler tarihi disiplinine ait çalışmalar olmakla birlikte din araştırmalarına dair bütün çalışmaları değerlendirerek bu alanda yeni bir perspektif ve bilgi üretimi ile akademik müktesebi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu yönüyle dergi sadece dinlerin tarihsel yönlerini değil dine dair bütün sosyal bilim araştırmaları bağlamında dini çalışmaları konu edinen özgün bir akademik yaklaşımın ortaya çıkarılmasını hedeflemektedir.

DERGİNİN KAPSAMI

Din kavramının merkeze alındığı ve sosyal bilimsel yaklaşımlara bağlı olarak akademik metot ve prosedür içinde işlendiği araştırma konuları derginin kapsamı dahlinde değerlendirilmektedir.

Dergi Arşivi | Yayın İlkeleri