Ocak/January-Haziran/June 2019 * Sayı/Issue: Kudüs / Al-Quds
Current Issue
Archives
Contact us: dergi@milelvenihal.org

Mutezile’nin Kısa Tarihi ve Düşünsel Sistemi

Hüseyin Hansu

Prof. Dr. HüseyinHansu, İslam tarihinde ortaya çıkan ilk mezhep hareketlerinden biri olanMutezile’yi ortaya çıkaran tarihsel ve kültürel şartları ve bu akımın temelkarakteristik özelliklerini ele alan bir seminer verdi.