OCAK - HAZİRAN / JANUARY - JUNE 2020
Current Issue
Archives
Contact us: dergi@milelvenihal.org

Cahiliye Dönemi Arap Geleneği

Prof. Dr. Şinasi Gündüz

Milel ve NihalSeminerleri'ndebu hafta Prof. Dr. Şinasi Gündüz "Cahiliye Dönemi Arap Geleneği" başlıklı sunumuyla Kur'an'da İslam Dışıİnançlarkonulu seminerlerdizisinin üçüncüsünü gerçekleştirdi. Gündüz Arap Politezimini bütün yönleriyleele alarak Hz. Peygamber’in (sav) Arap yarımadasında ne denli büyük bir diniinkılab gerçekleştiğini ortaya koydu. Arap Politeizminin Dinler Tarihiperspektifiyle değerlendirildiği bu seminerde özellikle Kur’an ayetlerininmeseleyi anlamada temel referans kaynağı olduğu ifade edildi.