OCAK - HAZİRAN / JANUARY - JUNE 2020
Current Issue
Archives
Contact us: dergi@milelvenihal.org

Sabiîler

Prof. Dr. Şinasi Gündüz

Kur’an’da İslam Dışı İnançlar seminer dizisinde bu hafta Sabiî inancı konu edildi. Kur’an’da üç yerde sadece ismen bahsedilen Sabiîlerle ilgili hadis kaynaklarımızda da oldukça az bilgi vardır. Yine erken dönem İslam tarihi, tefsir ve fıkıh kaynaklarımızda da yer alan Sabiîlerle ilgili birbirleriyle çelişkili onlarca veri bulunmaktadır. Sabiîlerin Zebur okuduklarına, meleklere veya yıldızlara tapındıklarına ve hatta güneşe tazimde bulunduklarına ilişkin rivayetler vardır. Oysa sadece tek bir ilaha tapan Sabiîlerin gnostik bir geleneğin temsilcileri olduğu bir hakikattir. Erken dönem kaynaklarımızdaki Sabiîlerle ilgili birbirleriyle çelişkili bilgiler Harraniler olarak da bilinen yıldız kültü temsilcilerinin aynı ismi kullanması ve asıl Sabiîlerden daha fazla meşhur olmalarından kaynaklanmıştır.


Bu derste Sabiî inancıyla ilişkili literatürümüzde yer alan değerlendirmelerle birlikte Sabiîlerin ilah ve alem tasavvurları, ibadet ve toplum hayatları ve Sabiî inancınının tarihsel seyri konu edilmektedir.