OCAK - HAZİRAN / JANUARY - JUNE 2020
Current Issue
Archives
Contact us: dergi@milelvenihal.org

Mitoloji Okumaları

Bilal Patacı

Mitoloji Okumaları/Bilal PATACI

Çarşamba, 16.00

En yalın ifadeyle kutsalın hikayesi olarak görülen mitosların derinlemesine inceleneceği bu seminer dizisinde Mircea Eliade, Karen Armstrong, Joseph Campbell, Claude Levi Strauss, Paul Veyne gibi araştırmacıların metinleri üzerinden bir okuma yapılacaktır. Mitosun tanımı, işlevleri, özellikleri mezkur araştırmacıların metinleri eşliğinde karşılaştırmalı olarak değerlendirilecek ve mitosların dini ve kültürel hayattaki yeri tespit edilmeye çalışılacaktır.    


Bilal Patacı: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Araştırma Görevilisidir. “Pelagius ve  Hıristiyan Teolojisindeki Yeri” başlıklı tezi ile  Yüksek Lisansını tamamladı. İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı bölümünde Lisans eğitiminin yanı sıra aynı üniversitede “Yuhanna İncili’nin Teolojik Arkaplanı: Yahudi Sembolizmi ve Greko-Romen Kültürle İlişkisi” başlıklı tez çalışması ile doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

SEMİNER KAYIT