OCAK - HAZİRAN / JANUARY - JUNE 2020
Current Issue
Archives
Contact us: dergi@milelvenihal.org

Hadislerde Ahir Zaman ve Fiten

Yrd. Doç. Dr. Hikmet ATAN

Hadislerde Ahir Zaman ve Fiten/ Yrd. Doç. Dr. Hikmet ATAN

Cuma, 15.30

Hz. Peygamber’e atfedilen haberler içerisinde ahir zaman ve ahirete dair bir çok haber yer almaktadır. Hadis ıstılahları bağlamında farklı kategorilerde değerlendi rilen bu haberler her sıkıntı döneminde İslam ümmetini etkilemiş ve hatta yönlendirmiştir. Bu ders bağlamında bir taraftan bu haberlerin sıhhati üzerinde durulacak diğer taraftan da bu haberler sair hadis şarihlerinin eserlerinden faydalanılarak analiz edilecektir. Böylelikle bu haberlerin amaçları dışında kullanılmasının önüne geçilmesine katkı sunmak  ve   sıhhatli bir hadis bilinci oluşturmak  hedeflenmektedir.


Yrd. Doç. Dr. Hikmet Atan: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  Bölümünde öğretim görevlisi olan Atan, “Daru’hadis müessesesinin Ortaya Çıkışı ve İlk Dönem Dımaşk Daru’lhadisleri” başlıklı tezi ile  yüksek lisans, “Mana ile Hadis Rivayeti” çalışması ile de doktarasını tamamladı

SEMİNER KAYIT