OCAK - HAZİRAN / JANUARY - JUNE 2020
Current Issue
Archives
Contact us: dergi@milelvenihal.org

Yeni Dini Akımlar

Doç. Dr. Bilal BAŞ

Yeni Dini Akımlar/Doç. Dr. Bilal BAŞ

Salı, 15.30 (Derslerin periyodu iki haftada birdir.)

İngiliz sosyolog Eileen Barker tarafından geliştirilen Yeni Dini Akımlar söylemi tarihi daha gerilere gitse de ağırlıklı olarak ikinci dünya savaşı sonrasında ortaya çıkan dini karakterli hareketleri tanımlamak için kullanılır. 20. yüzyılda gerçekleşen iki dünya savaşının ve 19. yüzyıldan beri süregelen emperyalizmin açtığı derin tahribatı gidermek adına özelde batıda genelde ise tüm dünyada coşkun bir dini, felsefi ve ruhi yaşantı vaadiyle ortaya çıkan senkretik akımların inceleneceği bu seminerler dizisinde bu hareketlerin ortak özellikleri ve farklılıkları üzerinden karşılaştırmalı bir okuma yapılması öngörülmektedir. 


Doç. Dr. Bilal BAŞ: 1974 yılında Adapazarı’nda doğdu. İlk ve orta öğretimini Adapazarı’nda tamamladı. 1997 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1999 yılında “Bir Hıristiyan Mezhebi Olarak Aryüsçülük” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2002-2008 yılları arasında Kanada’da McGill Üniversitesi, Faculty of Religious Studies bölümündeki doktorasını “Ecclesiastical Politics During the Iconoclastic Controversy (743-826)” başlıklı teziyle tamamladı. Halen M.Ü. İlahiyat Fakültesi “Dinler Tarihi” anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 

SEMİNER KAYIT