OCAK - HAZİRAN / JANUARY - JUNE 2020
Current Issue
Archives
Contact us: dergi@milelvenihal.org

Karşılaştırmalı Kitab-ı Mukaddes Okumaları

Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ

Karşılaştırmalı Kitab-ı Mukaddes Okumaları/Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ (Atölye)


Kitab-ı Mukaddes, Tanah ile Yahudilik, Eski Ahit ve Yeni Ahit kısmıyla birlikte bir bütün olarak Hıristiyanlık için temel bir referans kitaptır. Bu kitap başta İslam olmak üzere Sabiilik, Zerdüştilik, Maniheizm gibi diğer Ortadoğu dinle rinin kutsal metinleriyle karşılaştırma açısından dikkat çekici bir içeriğe sahiptir. Bu metinler arasında yapılacak karşılaştırmalı bir okuma ve analiz, bu metinlerden hareketle Yahudiliğin, Hıristiyanlığın, İslamın ve diğer dinlerin tanrı ve insan algıları, tarih perspektifleri, hakikat ve kurtuluş öğretileri, gelecek dönem tasavvurları vb. konularda birbirlerine paralel ve birbirlerinden farklı yaklaşımlarını ortaya çıkaracaktır.


Prof. Dr. Şinasi Gündüz: Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. 1985’te Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. Yüksek Lisansını Durham Üniversitesi School of Oriental Studies’te, Doktorasını Manchester Üniversitesi Department of Middle Easter Studies’te tamamladı. Sabiilik, Hıristiyanlık, Gnostisizm, Heterodoksal Akımlar, gibi konular üzerine çalışmalar yapan Gündüz akademik çalışmalarına İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı’nda devam etmektedir.