OCAK - HAZİRAN / JANUARY - JUNE 2020
Current Issue
Archives
Contact us: dergi@milelvenihal.org

Cahiliye Dönemi Arap Zihniyeti

Prof. Dr. M. Mahfuz SÖYLEMEZ

Cahiliye Dönemi Arap Zihniyeti/ Prof. Dr. M. Mahfuz  SÖYLEMEZ(Atölye)

Bu atölye çalışmasında İslam Öncesi Arapların ticari faaliyetleri, yönetim biçimleri, kültürel ve ilmi birikimleri; hukuki yapıları, demografik yapıları, bilimsel birikimleri (felsefe, tıp vs.), kozmoloji anlayışları, eğitsel durumları, yaşadıkları coğrafya, komşu milletlerle ilişkileri, tarım ve hayvancılık gibi geçim kaynakları, kabile ve kabilevi yaşam; kentler ve kentsel hayat; aile yapıları; sosyal yaşamları; Arap coğrafyasında kurulan devletler, İslam öncesi Arap mitolojisi, İslam öncesi Arap edebiyatı, İslam öncesi Arapların uluhiyet anlayışları, ahiret inançları, yarım adada yaygın bulunan dinler gelenek ve görenekleri, gündelik yaşamları, gibi değişik konular ele alınacaktır.


Prof. Dr. M. Mahfuz  SÖYLEMEZ: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kuruluşundan Emevilerin Başlangıcına Kadar Kufe başlıklı teziyle yüksek lisansını; 2000 yılında ise yine aynı üniversitede Emeviler Döneminde Kûfe başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı’nda çalışmalarını sürdürmektedir.