OCAK - HAZİRAN / JANUARY - JUNE 2020
Current Issue
Archives
Contact us: dergi@milelvenihal.org

İbn Abbas Okumaları

Yrd. Doç. Dr. Şevket KOTAN

İbn Abbas Okumaları/ Yrd. Doç. Dr. Şevket KOTAN

Hayat kitabımız Kur’an’ı Kerim’in anlaşılması inananlar için büyük ehemmiyet taşır. Daha İslam’ın ikinci yüzyılı itibariyle müslümanların Kur’an’ın anlaşılması için yoğun bir tedvin faaliyetine giriştiği herkesin malumudur. Bu dönemde sahabenin gerek Kur’an gerekse Efendimiz’in (s) sahih sünneti üzerine toplamış olduğu rivayetler sonraki dönem lerde İslami ilimlere ait asarın temelini oluşturmuştur. Bu seminer süresi boyunca ilk dönem müfessirlerinde İbn Abbas’a (ra) nispet edilen tefsir rivayetleri merkezinde okumalar yapılacaktır. Katılımcıların en az orta düzeyde Arapça bilmeleri seminerlerin faydası açısından önemli görülmektedir. 


Yrd. Doç. Dr. Şevket KOTAN: Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini’nde 1985 yılında tamamladı. Aynı üniversitede Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalında başladığı Yüksek Lisans eğitimini Kur’an’a Göre Yahudilik ve Hıristiyanlığın Geçerliliği Sorunu başlıklı teziyle 1994 yılında tamamladı. Doktora eğitimini ise Kur’an ve Tarihsellik Tartışmaları başlıklı tez çalışmasıyla 2001 yılında tamamladı. Kotan halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir.