OCAK - HAZİRAN / JANUARY - JUNE 2020
Current Issue
Archives
Contact us: dergi@milelvenihal.org

Hindu Düşünür Dayananda Sarasvati’nin Kur’ân’a Yönelik Eleştirileri

Cemil Kutlutürk

Farklı din mensuplarının birbirlerine karşı yazdıkları savunma veya eleştiri içeren metinlerden oluşan reddiye geleneği, Dinler Tarihi için önemli bir çalışma alanıdır.Ülkemizde Yahudi-Hıristiyan-Müslüman reddiye geleneğini konu alan çok kıymetli çalışmalar mevcuttur. Fakat kökleri İslâm’ın ilk yıllarına kadar uzanan Hindular ile Müslümanlar arasındaki ilişkileri ve her iki dinî geleneğe mensup bireylerin birbirlerine yönelik bakışını konu edinen çalışma yok denecek kadar azdır. Bu alana katkı sunmak amacıyla kaleme alınan bu yazıda, fikirleriyle modern dönem Hindu düşüncesine yön vermiş ve Arya Samac hareketinin kuruculuğunu üstlenmiş olan Dayananda Sarasvati’nin, Kur’ân-ı Kerim’in üslubuna ve muhtevasına dair eleştirileri incelenmiştir. Konu daha ziyade onun Satyarth Prakaş (Hakikat Nuru) adlı eserine dayanılarak ele alınmıştır. Böylece Hindu-Müslüman reddiye geleneği hakkında okuyuculara bilgi verilmiş ve bu alanda yeni çalışmaların yapılması hususunda birikimli araştırmacıların teşvik edilmesi amaçlanmıştır.


makalenin tamamını okumak için tıklayınız.